Vergoeding

Verklaring van enkele begrippen
De wereld van de zorg kent vele specifieke termen en begrippen, en dit geldt ook voor de kosten. Daarom willen we hieronder enkele veelvoorkomende begrippen kort toelichten.

Eigen risico
Elke verzekerde heeft per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) een vastgesteld bedrag dat hij of zij zelf moet betalen bij behandeling of ander gebruik van zorg. Voor 2023 is dit bedrag minimaal € 385,-. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vrijwillig een hoger eigen risico te kiezen, waar meestal een lagere maandelijkse premie tegenover staat.
Het eigen risico wordt in rekening gebracht in het jaar waarin de consulten plaatsvinden (aangezien een behandeling uit meerdere consulten kan bestaan). LET OP: Als je bijvoorbeeld in november met je behandeling begint en deze doorloopt naar het nieuwe jaar, kan het voorkomen dat je eigen risico twee keer wordt aangesproken. Hier kunnen wij helaas niets aan veranderen.

Eigen bijdrage
Daarnaast komt op de factuur bij sommige verzekeraars de term ‘Eigen bijdrage’ voor. Omdat wij geen contract hebben met bepaalde verzekeraars, is de vergoeding die zij uitkeren voor de behandeling lager. Het gedeelte dat niet wordt vergoed, wordt de ‘Eigen bijdrage’ genoemd. Wij brengen dit gedeelte echter nooit bij jou in rekening!