Vergoeding

Geestelijke Gezondheidszorg 2024 

UPDATE 01-02-2024

Vergoeding voor behandeling in de GGZ valt onder de Basisverzekering. Hieronder ziet u de verzekeraars waarmee wij voor het jaar 2024 een contract hebben.
Voor verzekeraars waarmee wij géén contract hebben bieden wij per 01-02-2024 helaas géén behandeling meer aan.  

Verzekeraars waarmee wij voor 2024 een contract of overeenkomst hebben:

Contract:
  • DSW: DSW, Stad Holland, In Twente.
  • Eucare: Aevitae, Careforlife.
Overeenkomst:
  • Achmea: Zilveren kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland, Ziezo, Prolife.
  • VGZ: VGZ, IZA, UMC, Univé, ZEKUR, VGZ Bewuzt, IZZ, United consumers.
  • ONVZ: ONVZ, VvAA.

Verzekeraars waarmee wij voor 2024 géén contract hebben,

  • CZ: CZ, CZdirect, Just, Ohra, Nationale Nederlanden.
  • Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema, Vinkvink.
  • ASR: ASR, Ditzo.
  • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ.
  • ENO: Salland, Holland Zorg.

U kunt bij ons terecht al u verzekerd bent bij gecontracteerde verzekeraars.

Verklaring van enkele begrippen
De wereld van de zorg kent vele specifieke termen en begrippen, en dit geldt ook voor de kosten. Daarom willen we hieronder enkele veelvoorkomende begrippen kort toelichten.

Eigen risico
Elke verzekerde heeft per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) een vastgesteld bedrag dat hij of zij zelf moet betalen bij behandeling of ander gebruik van zorg. Voor 2024 is dit bedrag minimaal € 385,-. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vrijwillig een hoger eigen risico te kiezen, waar meestal een lagere maandelijkse premie tegenover staat.
Het eigen risico wordt in rekening gebracht in het jaar waarin de consulten plaatsvinden (aangezien een behandeling uit meerdere consulten kan bestaan). LET OP: Als je bijvoorbeeld in november met je behandeling begint en deze doorloopt naar het nieuwe jaar, kan het voorkomen dat je eigen risico twee keer wordt aangesproken. Hier kunnen wij helaas niets aan veranderen.

Eigen bijdrage
Daarnaast komt op de factuur bij sommige verzekeraars de term ‘Eigen bijdrage’ voor. Omdat wij geen contract hebben met bepaalde verzekeraars, is de vergoeding die zij uitkeren voor de behandeling lager. Het gedeelte dat niet wordt vergoed, wordt de ‘Eigen bijdrage’ genoemd. Wij brengen dit gedeelte echter nooit bij u in rekening!