Aanmelden

Aanmelden

Op verschillende manier kunt u uw cliënt bij Gunez GGZ aanmelden. Hieronder geven wij de mogelijkheden weer.
Het is tevens mogelijk om voordat u verwijst overleg te hebben met het secretariaat. Wilt u inhoudelijk een verwijzing bespreken, dan staat een (regie)behandelaar voor u klaar voor overleg. Wij hechten groot belang aan het op de juiste plek krijgen van cliënten om zo bij te dragen aan de welzijn van cliënten in onze regio. Wij proberen met zoveel mogelijk verwijzers en instellingen in de regio te werken om dit voor elkaar te krijgen.  

Aanmeldformulier

U kunt uw verwijzing per mail versturen naar info@gunez.nl of via zorgmail naar gunezggzbv@zorgmail.nl.

Download eerst het Aanmeldformulier, daarna kunt u;

  • een aanmelddatum invullen en aangeven of u voor Basis of Specialistische GGZ verwijst;
  • cliëntgegevens invullen, in ieder geval een BSN-nummer, telefoonnummer en mailadres;
  • aangeven of er sprake of vermoeden van onderstaande diagnose in; 
  • een korte toelichting geven over de reden van aanmelding;
  • tot slot een stempel zetten op het formulier en ondertekend deze.

ZorgDomein

Wij werken samen met ZorgDomein, op deze manier kunt u elektronisch en snel uw verwijzing versturen. Op deze manier wordt uw cliënt ook direct aangemeld in ons systeem.

Meegeven met uw cliënt

De mogelijkheid bestaat ook om de verwijzing mee te geven aan uw cliënt. Deze zorgt dan zelf dat de verwijsbrief bij ons terecht komt. Meestal neemt uw cliënt dit dan mee naar zijn of haar intakegesprek.